Yalova Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Yalova Üniversitesi
Rektörlüğü’nün birim ve bölümlerinin faaliyet ve organizasyonlarında düzenleyici, paydaş ve
destekçi olarak görev almakta ve Üniversitenin tanıtımında faal görev üstlenmektedir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü gerek yazılı ve görsel basınla irtibatı
sağlayıcı görevi ve sosyal medyadaki üniversiteyi tanıtıcı yayınlarıyla üniversitemizin
faaliyetlerinin basına ve kamuoyuna en doğru ve çabuk şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.
Koordinatörlüğümüz bu yönüyle Üniversitemizin kamuoyuna açılan kapısı niteliğindedir.
 
Günümüzün gelişen sosyolojik şartları içerisinde kitle iletişim sistemlerinin en rasyonel
şekilde kullanılması ve hızla gelişen teknolojiye uygun iletişim kanallarıyla kamuoyunun
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüzün vizyonu çerçevesinde temel ilkemiz
kamuoyunun en uygun iletişim kanallarıyla etkin bir şekilde Üniversitemiz hakkında
bilgilendirilmesi ve en etkili yöntemlerle üniversitemizin tanıtılmasıdır.
 
Bilgi Edinme Sistemi, Bilgi ve Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) isimli mail ve
portallarımız günlük olarak kontrol edilerek gelen mailler ve başvurularla ilgili gerekli
çalışmalar yapılır.
 
Yazılı görsel medya ile sosyal medya günlük takip edilir. Üniversitemizle ilgili haber, yazı ve
yorumlar arşivlenir ve Rektörlük makamına bilgi verilir.
 
Rektörlük makamına yapılan ziyaretler görüşmeler haberleştirilir.
 
Etkinlik duyuru ve haberlerimiz resmi web sitemizle eş zamanı olarak sosyal medya
hesaplarımızda da duyurulur.
 
Resmi sosyal medya hesaplarımıza gelen görüş, düşünce ve yorumlar günlük takip edilir
olumsuz görüş ve yorumlar sistemden kaldırılır.
 
Rektörlük makamı ve diğer birimlerimiz tarafından gönderilen duyurular mail sistemi
üzerinden ve web sitesinden duyurulur.
 
Rektörümüzün, Rektör Yardımcılımızın ve Genel Sekreterimizin vereceği diğer görevler
yerine getirilir.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvuruları alınır yazışma
sistemi üzerinden ilgili birimlere yönlendirilir. Yazışma süreçlerinin takip edilmesi ve yasal
süreler dâhilinde cevaplandırılması noktasında gerekli çalışmalar yapılır.
 
Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) başvuruları alınır yazışma sistemi üzerinden ilgili
birimlere yönlendirilir. Yazışma süreçlerinin takip edilmesi ve yasal süreler dâhilinde
cevaplandırılması noktasında gerekli çalışmalar yapılır.
 
Rektörlük himayesinde düzenlenen konferans, kongre, panel, çalıştay vb. etkinliklerin
duyurulması fotoğraf ve video çekimi haberleştirilmesi ve yayınlanması işlemleri yerine
getirilir.
 
Rektörlük himayesinde düzenlenen etkinliklerde davetiye basımı ve dağıtımı işlemleri
gerçekleştirilir.
 
Rektörlük tarafından düzenlenecek olan basın toplantıları organize edilir.
 
Rektörlük tarafından yapılan basın açıklamaları, yerel ve ulusal medya ile paylaşılmaktadır.
 
Kurum içi duyuruların yapılmakta ve iletişim kanalları güncel tutulmaktadır.
 
Üniversitemiz web sitesinde yapılacak değişiklik ve güncellemeler, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı ile koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir.

Etiket: Görev Tanımı