KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ, haber, duyuru, tanıtıcı katalog ve broşür gibi medya içerikleri ile konuşma, davet ve kutlama mesajlarına ilişkin metinleri hazırlamaktadır.

Üniversitemizin web sayfasındaki haber içeriklerini oluşturan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, diğer birimlerden gelen ve faaliyetlerle ilgili bilgi içeren metinleri de tashih ederek yayınlanmasını sağlamaktadır. Tüm metinlerin redaksiyonunu gerçekleştiren Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversitemizin, medya kuruluşları ile olan ilişkileri yürütmekte, koordinasyonu sağlamakta, basın bültenleri hazırlamakta ve haberlerin yazılı ve görsel medyaya aktarımını gerçekleştirmektedir.

Bunlara ek olarak fakülte ve birimlerin faaliyetlerinin haberleştirilmesinde görev alan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, hazırlanan metinleri web sayfaya uygun hale getirmektedir.

Etiket: Metinleri Yazıyoruz